Skip to content

Vlag in top!

Kwakernaak heeft de opdracht van Waterschap Brabantse Delta ontvangen om 3 gemalen in Ruchpen, Schijf en Zegge te renoveren inclusief capaciteitsuitbreiding én één gemaal om te bouwen tot boostergemaal in Zegge Dorp.
Het betreft een UAV GC contractvorm.

De werkzaamheden bestaan uit:
– Ontwerp en engineering
– Plaatsing tijdelijke pompinstallatie
– Realisatie

De voorbereiding is inmiddels gestart. De uitvoering is gepland voor 2022.

Op naar een mooie samenwerking met als resultaat 4 nieuwe duurzame gemalen!

Back To Top