Skip to content

Kwakernaak B.V. heeft een afdeling die zich volledig bezig houdt met het ontwerpen en bouwen van regel- en besturingspanelen. Er worden met name besturingspanelen voor gemalen en aanverwante installaties gebouwd op deze afdeling. Doordat we het gehele traject van ontwikkeling tot installatie van besturingskasten in eigen beheer hebben, bieden wij maatwerk.

Van ontwerp tot installatie
Voor het gehele traject van ontwerp tot installatie kunt u bij Kwakernaak B.V. terecht. Allereerst wordt er een functioneel ontwerp gemaakt op basis van de wensen of eisen van u als opdrachtgever. Uiteraard zijn wij bereid u hierin van advies te voorzien.
Het ontwerpen van een eenvoudige besturingskast is voor ons net zo normaal als een kast met een complexe besturing met componenten zoals een verlichtingssysteem, groepenverdeling, railsystemen of een aansluiting op het energienet middels aansluitingen op trafo stations.
Na goedkeuring van het functioneel ontwerp zullen er E-tekeningen worden opgesteld. Als deze goedgekeurd zijn zal het bouwen van de besturingskast worden opgestart. Aansluitend zullen Factory Acceptance Test (FAT) en Site Acceptance Test (SAT) documenten worden opgesteld ten behoeve van het testen van de besturingskast met aanverwante installaties. De FAT test vindt plaats op de montage afdeling bij Kwakernaak B.V. Als deze akkoord is bevonden zal, na montage gereed, de SAT test op locatie plaatsvinden. Als ook deze akkoord is bevonden zal de installatie definitief in bedrijf worden gesteld.

Onafhankelijk
Kwakernaak B.V. is een niet merk gebonden partij en gaat altijd voor kwaliteit. Het maakt ons niet uit welk type PLC, frequentieomvormer of sensor u wenst. Het gaat ons om een functioneel goed werkende totaal installatie met een juiste prijs-kwaliteit verhouding. Juist omdat Kwakernaak B.V. onafhankelijk is en reeds een jarenlange staat van dienst heeft in de wereld van de besturingstechniek is er veel kennis in huis. Onze engineers, paneelbouwers en monteurs zijn gewend om werkzaamheden te verrichten aan velerlei types besturingssystemen en hebben dan ook veel kennis in huis. Deze kennis zetten wij graag in om degelijke besturingskasten te kunnen opleveren.

Noodbesturing
Is uw besturingskast omver gereden of verbrand? Welke noodsituaties zich ook voordoet, wij zijn bereid u 24/7 te ontzorgen. We hebben altijd nood besturingskasten met GPRS communicatie op voorraad die we tijdelijk kunnen inzetten om de installatie weer te laten functioneren zodat u de tijd heeft om vervolgens een permanente oplossing te realiseren.

Service
Voor gemalen die wij onderhouden hebben wij heel veel standaard materialen en componenten op voorraad zodat wij bij schades en/of andere calamiteiten snelle en goede service kunnen verlenen.

Kwaliteit
Alle besturingskasten die Kwakernaak B.V. oplevert worden gebouwd conform de actueel geldende normeringen.

Schakelkasten worden gemonteerd.
Back To Top