Skip to content

Kwakernaak en duurzaamheid
Kwakernaak is een familiebedrijf met een jarenlange ervaring op het gebied van watermanagement. We hebben onszelf ontwikkeld tot een vakkundige specialist. We ontwerpen, realiseren, renoveren en onderhouden de meest uiteenlopende installaties met bijbehorende randvoorzieningen en besturingen. Een simpele klus, of een uitdagend project, we draaien onze hand er niet voor om. Onze kennis en ervaring zetten we graag in om onze opdrachtgever te adviseren en te ontzorgen. We zijn graag betrokken bij het ontwerp zodat we als onafhankelijke partij de beste oplossing kunnen aandragen. We zijn pas tevreden als het eindresultaat in alle opzichten klopt!
De manier waarop de mens produceert en consumeert heeft veel welvaart gebracht, echter dit leidt ook tot uitputting van de aarde, biodiversiteitsverlies, klimaatverandering en vervuiling. Wij vinden het belangrijk om de aarde op een goede wijze door te geven aan onze kinderen en alle generaties die volgen. Voor het behouden van een leefbare planeet zijn veranderingen nodig in denken én doen.

Duurzaam denken én doen!
Duurzaamheid zit in ons bloed! Daarom werken wij aan een duurzame leefomgeving. Duurzaamheid is voor ons ‘business-as-usual’. We zijn gefocust op de levensduur van materialen, duurzame energievoorzieningen, een lage onderhoudsbehoefte als ook het scheiden van afval. Samen met onze vakspecialisten overtuigen we de opdrachtgever met onze innovatief doordachte oplossingen. We denken van tevoren na over de wijze waarop we de werkzaamheden slim en efficiënt kunnen uitvoeren zodat de omgeving minimaal zal worden belast.
Onze mensen zijn belangrijk, dankzij hun vakmanschap realiseren we de mooiste projecten. We voelen de verantwoordelijkheid om goed voor onze mensen te zorgen. Iedereen is belangrijk. Samen zijn we Kwakernaak. We leveren graag onze bijdrage aan de maatschappij, om die rede zijn er bij ons ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.

 

CO2-prestatieladder

Bij Kwakernaak is volop aandacht voor het reduceren van onze CO2 uitstoot. Om die rede hebben we de CO2-Prestatieladder systematiek in onze organisatie geïmplementeerd. De CO2-Prestatieladder helpt ons erbij om onze CO2 reductiedoelstellingen te realiseren. Bedrijfsbreed hebben we continue maatregelen die daar een bijdrage aan leveren, zowel als het gaat om de uitstoot van ons bedrijfspand als om de uitstoot die betrekking heeft op de realisatie van onze projecten. Kwakernaak is gecertificeerd op niveau 5 van de CO2-Prestatieladder.

DEEL A
Kwakernaak B.V. rapporteert halfjaarlijks de CO2-footprint zowel intern als extern. Hieronder treft u enkele relevante documenten aan:

Footprint 2022 (1e halfjaar)
Footprint 2022
Footprint 2023 (1e halfjaar)
Footprint 2023

Om te bepalen of de gestelde doelstellingen zijn behaald wordt er halfjaarlijks een periodieke voortgangsrapportage opgezet. Hieronder vindt u de voortgangsrapportage.

Voortgangsrapportage 2023
Voortgangsrapportage 2024

DEEL B
Kwakernaak B.V. heeft doelstellingen opgezet om zo meer CO2-reductie te behalen. Deze doelstellingen zijn uitgewerkt in het energiemanagement actieplan. Hieronder vindt u het energiemanagement actieplan.

Energiemanagement actieplan 2023-2025


DEEL D
Deelname initiatief: Om kennis uit te wisselen is Kwakernaak B.V. aangesloten bij het initiatief ‘Bewust omgaan met energie’. Tweejaarlijks is er een bijeenkomst met verschillende bedrijven uit de GWW- en Bouwsector. Hier kunt u een beknopte beschrijving van het initiatief lezen: Beschrijving reductieprogramma


SKAO

De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is verantwoordelijk voor alle zaken die de CO2 Prestatieladder betreft. Op de website van de SKAO vindt u een pagina met informatie over de CO2-reductie van ons bedrijf. Klik hier om deze pagina te bekijken.

 

Partner Stichting Blauwzaam

Wij zijn partner van Stichting Blauwzaam. Stichting BlauwZaam neemt samen met ondernemers, overheid, onderwijs en organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. Tientallen ondernemers vanuit de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden zijn hier nauw bij betrokken. Met regelmaat worden er door Stichting BlauwZaam bijeenkomsten georganiseerd. Kwakernaak ondersteunt deze initiatieven door Stichting BlauwZaam financieel te ondersteunen en met regelmaat een actieve bijdrage te leveren door bijeenkomsten te bezoeken.

Kijk voor meer informatie op: www.blauwzaam.nl.

Back To Top