Skip to content

Kwakernaak B.V. heeft een uitgebreide pomp testfaciliteit ontwikkeld. Deze is sinds 2011 in gebruik. Deze installatie is volledig goedgekeurd en wordt jaarlijks gecontroleerd om te kunnen meten volgens de hoogste norm met een minimale afwijking.

Diverse pompen staan klaar om getest te worden.

Pompen worden getest volgens de ISO 9906 grade 1 en 2 en de bijbehorende Annexen. We beschikken op dit moment over 5 lijnen voor droogopgestelde pompen en 12 lijnen voor standaard dompelpompen. Tevens zijn er 5 mogelijkheden voor testen in parallelbedrijf. Standaard kunnen we testen tot 315 kW-400 Volt. Tot 630kW-400 Volt is mogelijk op basis van een van meerprijs.

Inmiddels zijn er al vele soorten pompen getest. Voor het testen van pompen zijn veel kuubs water nodig. Hiervoor maken we gebruik van hemelwater. Al het hemelwater wordt opgeslagen in een bassin onder het gebouw.

Er kunnen veel soorten pompen getest worden, zoals: Dompelpompen, droog opgestelde pompen, bronpompen, axiaal flowpompen, sprinklerpompen, circulatiepompen, reheaterpompen met temperatuurbewaking, ballastpompen en splitcasepompen en andere hogedrukpompen. Al deze pompen kunnen tot 40 Bar getest worden.

Tevens zijn er mogelijkheden voor testen met hydropacks, dieselaangedreven pompen en High Voltage motoren.

Dompelpompen

 • De standaard lijnen voor dompelpompen zijn beschikbaar van DN 50 tot DN 300.
 • Voor pompen met grotere persopeningen kunnen ook testen verzorgd worden.
 • Er zijn standaard voetbochten ingebouwd tot DN 300.
 • DN 400 en DN 500 kunnen eveneens worden ingebouwd en gekoppeld aan een test lijn.
 • Pompen die niet zijn voorzien van geboorde flenzen kunnen op bijbehorende voetbochten worden getest.

Droog opgestelde pompen

 • De maximale persleiding diameter is DN 600.
 • De maximale zuigleiding aansluiting is DN 800.
 • De lijn uitgevoerd in DN 250 heeft een drukbereik van 14 Bar.
 • Elke lijn heeft een minimaal en maximaal debiet en druk.

Hogedruk pompen
Naast deze testlijnen is een standaard lijn beschikbaar voor de hogedrukpompen tot 40 Bar met een maximaal debiet van 335 m³/uur. Een groter debiet met dezelfde druk is mogelijk na extra voorbereiding tot 555 m³.

NPSH-A en NPSH-R (kunnen) worden gemeten en de cavitatie punten kunnen worden getoetst.
Trillingsmetingen kunnen worden verzorgd tijdens het testproces.

Certificaat
Kwakernaak B.V. beschikt over een certificaat voor het testen van pompen volgens de hoogste normering, Grade 1. Het certificaat is afgegeven door VSL, een onderdeel van het Nederlands Meetinstituut (NMI). VSL heeft de installatie gekeurd en gecertificeerd. Middels het VSL CMC certified Program for Flow kunnen wij een up to date installatie waarborgen. Dit certificaat is inzichtelijk. Alle certificaten van de ijking van alle gebruikte apparatuur en het onzekerheidsbudget zijn op verzoek inzichtelijk voor de afnemer cq. eindgebruikers.

Uitvoering van testen
Testen worden standaard uitgevoerd volgens de NEN 9906 norm Grade 1, 2 of 3 met bijbehorende bandbreedte op basis van een curve met minimaal 5 werkpunten in één test, dus 1 kromme.
Gemeten en gerapporteerd worden de rendementskromme, de opgenomen energie en de Q-H kromme.

 • Gebruik FO’s en koppelingsvoeten
  Testen worden standaard uitgevoerd met onze FO´s die door ons worden bediend en aangesloten. Tot 160kW is altijd een FO beschikbaar, voor grotere types is dit op aanvraag.
  De verliezen van de FO´s worden verwerkt in de rendementsberekeningen op basis van de door de leverancier van de FO verstrekte informatie voor wat betreft de verliezen van de FO’s.
  Pompen kunnen ook getest worden met toe te leveren FO’s als de pomp en FO gezamenlijk moeten worden getest. Uiteraard kunnen deze ook door ons worden ingebouwd en aangesloten.Testen met mee te leveren koppelingsvoeten of door ons ter beschikking te stellen koppelingsvoeten t.b.v. dompelpompen, die niet beschikken over geboorde flenzen is mogelijk.
 • Tekeningen
  Indien wenselijk kunnen 3D tekeningen ter beschikking worden gesteld van de test opstelling.Als opdrachtgever kunt u de visualisatie op de tekeningen gebruiken om alle maatvoeringen ‘in situ’ te controleren. Alle meetapparatuur is toegankelijk voor visuele controle.
 • Planning en test De planning en uitvoering worden in overleg vastgesteld.Vooraf dienen werkpunten en toerentallen beschikbaar te zijn ten behoeve van invoer in de computer in verband met de geautomatiseerde verwerking in de testinstallatie.De testen kunnen live worden bijgewoond en gevolgd door opdrachtgevers en andere betrokkenen zoals controlerende instanties en certificeringsbureaus. Er is een ruimte beschikbaar voor verblijf tijdens de testen en in- en uitbouw van pompen. Eventueel verzorgen we lunches bij uitgebreide testen en meerdere pomptesten die aanééngesloten worden uitgevoerd.Indien wenselijk kan het transport door Kwakernaak worden verzorgt. Tijdelijke opslag van de pompen bij Kwakernaak behoort ook tot de mogelijkheden.Uiteraard krijgt u een uitleg over de werking van de installatie en de te gebruiken meetwaarden waarmee de test zal worden uitgevoerd.De test is te volgen op een touchscreen waarop de bediening en monitoring plaatsvindt. Direct na de test zijn de rapporten zichtbaar, deze worden automatisch gegenereerd vanuit de rapporttool.

Uitbreidingen testfaciliteit
Er worden nog steeds uitbreidingen en aanpassingen aan de installatie verricht om in de toekomst nog meer pompen te kunnen testen. Zo worden er bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen om motoren te kunnen testen op rendement en verliezen en torque metingen zijn in voorbereiding.

Kosten
De kosten voor het testen van pomp(en) hangen af van verschillende factoren zoals het vermogen, de benodigde testlijnen, eventuele bijkomende werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het gebruik van speciale FO’s en leidingdelen. Ook de bouwvorm en de grootte kunnen de kosten beïnvloeden. U kunt uw wensen ten aanzien van de test kenbaar maken, vervolgens zullen wij een offerte voor u opstellen.

Dompelpomp wordt het bassin in gehesen.

Back To Top