Ga naar hoofdinhoud

Kwakernaak heeft grootste opdracht van afgelopen jaren ontvangen

Kwakernaak heeft de opdracht gekregen van Waterschap Aa en Maas om de gemalen Nuland en Maaijengat te renoveren en om RG Donkeweg naar een booster om te bouwen.
De aanpassingen aan deze 3 gemalen is in één tender aanbesteed. Met een aanneemsom van ca. € 4.000.000 is dit nieuwe project het grootste renovatieproject voor Kwakernaak van de afgelopen jaren.

Tijdens de aanbestedingsfase was het noodzakelijk om een tweetal plannen (omgevingsmanagement en borging continuïteit afvalwater) in te dienen conform de bestek eisen waarmee een aanzienlijke fictieve korting gerealiseerd kon worden. Onze vakmensen hebben hun kennis en ervaring weten te vertalen naar innovatieve en degelijke plannen. De combinatie van de prijs en de plannen heeft er toe geleid dat Kwakernaak de opdracht heeft ontvangen. Daar zijn we trots op!

In uitvoeringsfase worden er tijdelijke voorzieningen aangebracht waaronder tijdelijke pompinstallaties om zodoende een continue bedrijfsvoering te kunnen waarborgen. Als de tijdelijke installaties geïnstalleerd zijn zal de demontage van de bestaande werktuigbouwkundige en elektrotechnische installatie starten. Daarna volgt het sloopwerk. Als dat klaar is begint het vernieuwen: Het leveren, monteren, beproeven en bedrijfsklaar opleveren van de nieuwe werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties inclusief het bijbehorend leidingwerk. Ook de civiele en bouwkundige werkzaamheden worden uitgevoerd door Kwakernaak.

We zien uit naar een succesvolle samenwerking met als eindresultaat 3 prachtig vernieuwde gemalen met een lange levensduur.

Inmiddels zijn de voorbereidingswerkzaamheden al gestart. De uitvoering start in het najaar van 2020. Naar verwachting worden de werkzaamheden eind 2021 afgerond.

Back To Top