Skip to content

Dit is een toenemende vorm van samenwerken met de opdrachtgever. Steeds meer aanbestedingen in de vorm van UAV-GC contracten en aanbestedingen met selectie op basis van Best Value Procurement maken in toenemende mate deel uit van onze dienstverlening. Er is inmiddels al jarenlang ervaring opgedaan bij het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers.

De rode draad door al onze werkzaamheden is de kwaliteitszorg. Uiteraard moet dit in evenwicht zijn met de prijs en de gestelde eisen.
Kwakernaak B.V. heeft veel expertise in huis en wil dit graag inzetten. Graag werken wij voorstellen uit die zo worden opgesteld zodat het uiteindelijk mogelijk is voor de opdrachtgever om de juiste (kwaliteits)afweging te kunnen maken.

Onderstaand een greep uit onze dienstverlening:

 • Tracé bepalingen van bestaande en nieuwe persleidingen en hoogtemetingen voor meetplannen met metingen in het veld met behulp van GPS apparatuur.
 • Leidingweerstand berekeningen, waterslag analyse, capaciteitsberekeningen en bepaling pompkeuzes met oog voor energieverbruik en onderhoudskosten.
 • Sterkteberekeningen van constructies in staal en beton.
 • Sterkteberekeningen van damwandkuipen, zettingsberekeningen en funderingsberekeningen worden verzorgd (deels met vaste bedrijven waarmee Kwakernaak samenwerkt).
 • Aanleg en renovatie van drukrioolstelsels wordt verzorgd vanaf ontwerp, bestek, aanleg en onderhoud. Evenals herberekeningen bij renovaties. Eventueel inclusief overleg met bewoners en afhandeling van zakelijke rechten.
 • Complete ontwerpen worden gemaakt voor renovaties van gemalen met alle bijbehorende tekenwerken, controles in het veld of “in situ”, d.w.z. bouwkundig, civiel, mechanisch en elektrotechnisch.
 • Omgevingsvergunningen worden aangevraagd en in overleg met en voor opdrachtgevers verzorgd.
 • Grondwateronttrekkingen en bijbehorende meldingen en vergunningen worden verzorgd.
 • We ontwikkelen SC.
 • Tekenwerkzaamheden worden uitgevoerd in de Acad Inventor, E-plan en Caddy.
 • Berekeningen kunnen worden uitgewerkt in programma’s zoals Wanda.
 • Er is kennis van SCADA pakketten, PLC programma’s en database programma’s. Deze worden gebruikt voor verschillende toepassingen.
 • Opnames van betonconstructies en het geven reparatie- en renovatie adviezen.
 • Opdrachtgevers krijgen op verzoek adviezen voor bestekken en voor een Programma Van Eisen (PVE). Besteksteksten voor Incaline en bijbehorende applicatiewerken zijn op verzoek verkrijgbaar.
 • Het boren van kernen ten behoeve van trekproeven en voeren deze testen ook zelf uit met bijbehorende rapportage, volgens de CUR aanbevelingen PB 20.

Dit is waar wij een opdrachtgever graag in ondersteunen: Ontzorgd worden door een betrouwbare onderneming!

Defosfaterings-installatie
Back To Top