Skip to content

Om uw rioolstelsel zo optimaal mogelijk te laten functioneren en storingen en reparatiekosten te verminderen is het van belang om regelmatig preventief onderhoud aan uw installaties uit te voeren. Kwakernaak B.V. voert preventief en correctief onderhoud uit aan duizenden installaties zoals, drukrioolgemalen, wijkgemalen, bergbezinkbassins en leidingen, poldergemalen, vijzelgemalen en vacuüminstallaties.

Dagelijks is er een team van onderhoudsmonteurs met de modernste hulpmiddelen aan het werk om onderhoudsinspecties te verrichten. Zij beschikken over de juiste kennis en ervaring om het onderhoud aan pompinstallaties goed uit te kunnen voeren.

Preventief onderhoud
Uiteraard wilt u storingen zoveel mogelijk voorkomen, zeker bij installaties die een groot risico met zich meebrengen. Het uitvoeren van kwalitatief goed onderhoud draagt hier aan bij. Bij preventief onderhoud gaat het om het tijdig ingrijpen op mogelijke knelpunten. Niet afwachten tot er een defect ontstaat, maar vooruitdenken en het knelpunt vermijden.
Aangezien Kwakernaak B.V. een onafhankelijke positie in de markt heeft is er brede kennis aanwezig van velerlei fabricaten of merken. Onze medewerkers zijn dan ook gewend om werkzaamheden te verrichten aan een breed scala installatie. Tevens zorgt onze grote voorraad van onderdelen ervoor dat veruit de meeste reparaties direct uitgevoerd kunnen worden. De jarenlange ervaring van de monteurs en goede intern en externe scholing zorgen voor een hoog kennisniveau. Gebundeld met onze brede kennis zorgt dit ervoor dat het onderhoud deskundig zal worden uitgevoerd.

Correctief onderhoud
Als tijdens de inspectie een defect, of een zeer grote kans op een defect op korte termijn, wordt geconstateerd, dan kunt u ervan op aan dat onze monteurs in actie komen. Zij zullen in overleg met u direct een reparatie uitvoeren. Zeker bij installaties waarvan bekend is dat de prioritering van dit gemaal hoog is, is het van belang niet te wachten tot er een calamiteit ontstaat, maar direct een reparatie uit te voeren. De monteurs van Kwakernaak B.V. hebben een volledig ingericht voertuig met voldoende voorraad om de meeste reparaties direct te kunnen uitvoeren. In uitzonderlijke gevallen zal een noodreparatie worden uitgevoerd.

Kwaliteit en duurzaamheid
Kwakernaak B.V. hecht veel waarde aan duurzaamheid. Waar wij u ook in adviseren, het zal altijd gericht zijn op een kwalitatief goed installatie die probleemloos zal functioneren. Bij reparaties denken wij met u mee bij het maken van de juiste keuze voor materialen en/of onderdelen. Op deze wijze garanderen wij de continuïteit van uw installaties.

Efficiënt onderhoud
Kwakernaak B.V. is in staat het onderhoud zeer efficiënt uit te voeren vanwege het feit dat:

  • Er een uitgebreide voorraad van veel gebruikte producten zoals pompen, besturingssystemen, buitenopstellingskasten, schakelkasten, gemaalcomputers, PLC systemen en niveauregeling apparatuur. De monteur heeft altijd de nodige voorraad bij zich zodat hij eventueel direct reparaties kan verrichten.
  • Het reviseren van pompen in eigen beheer wordt uitgevoerd.
  • Er compleet ingerichte voertuigen met kraan en wegafzettingshulpmiddelen op pad gaan.
  • Er beschikking is over een eigen reinigingsservice

Beheer
Voor u als beheerder is het van groot belang dat u het overzicht hebt. Daar is onze werkwijze op aangepast! Indien u het onderhoud door Kwakernaak B.V. laat uitvoeren hebt u een compleet overzicht van de status van al uw installaties!
Zo bieden wij u:

  • Een login van ons beheersysteem.
  • Een overzicht waarop de geconstateerde defecten worden genoemd met een bijbehorend advies hoe dit opgelost kan worden.
  • Een rapportage waarin inzichtelijk is welke reparaties reeds zijn uitgevoerd met de bijbehorende kosten.
  • Online inzicht in alle opgestelde onderhoudsrapporten.
  • Up to date basisgegevens van al uw installaties. Tijdens de onderhoudsinspectie zorgt de onderhoudsmonteur er namelijk voor dat deze weer up to date zijn!
  • Een prognose van de te verwachten toekomstige onderhoudskosten.

Kwaliteit BRL-K14020

Kwakernaak BV is in het bezit van het certificaat BRL-K14020, het kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen. Wie het onderhoud ook zal uitvoeren, u bent ervan verzekerd dat de beoordelingsmethode uniform is.

Back To Top