Skip to content

Kwakernaak B.V. doet er alles aan om te blijven voldoen aan de strengste kwaliteits- en veiligheidseisen. Dit blijkt onder andere uit diverse certificeringen, welke hieronder vermeld zijn;


ISO 9001:2015
Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat Kwakernaak B.V. voldoet aan de voorwaarden die gesteld zijn in NEN-EN-ISO 9001:2015. Dit zijn internationale eisen op het gebied van kwaliteitsmanagement.


VCA**
Kwakernaak B.V. is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklijst voor Aannemers. Het doel is om medewerkers in een risicovolle arbeidsomgeving zo veilig mogelijk te laten werken en het aantal ongevallen te minimaliseren.


ISO 14001 Milieumanagement
Het ISO 14001 certificaat geeft aan dat Kwakernaak B.V. een milieumanagementsysteem binnen de organisatie hanteert, dat voldoet aan de eisen die zijn opgesteld door de International Organization for Standardization (ISO). Dit managementsysteem richt zich op het beheersen en verbeteren van milieuprestaties.


CO2-Prestatieladder
Kwakernaak B.V. is in het bezit van het CO2-Prestatieladder certificaat op trede 5. Dit certificaat geeft aan dat Kwakernaak B.V. de CO2 prestaties inzichtelijk heeft en deze structureel analyseert. Met behulp van de CO2-Prestatieladder worden doelstellingen bepaald en maatregelen zichtbaar gemaakt met betrekking tot besparing en duurzaam gebruik van brandstof,-en energieverbruik.


PSO
Kwakernaak B.V. heeft trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Uit de onafhankelijke toetsing blijkt dat Kwakernaak B.V. op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en waar mogelijk samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt. Doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij reguliere organisaties.


BRL-K19004 Applicatieproces
Kwakernaak B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor het appliceren van beschermingssystemen op minerale ondergronden. (BRL-K19004) Jaarlijks worden er door KIWA 4 controlebezoeken uitgevoerd.


BRL-K14020 Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen
Kwakernaak B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen. (BRL-K14020) Deze Beoordelingsrichtlijn is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het onderhoud aan pompinstallaties van gemalen. Jaarlijks worden er door KIWA controlebezoeken en veldcontroles uitgevoerd.


Erkend leerbedrijf
Kwakernaak B.V. is ook gecertificeerd
als erkend leerbedrijf bij S-BB.


Erkend-Installateur
Kwakernaak B.V. is in het bezit van het certificaat ‘Erkend Installateur’ van installQ.


Back To Top