Skip to content

Via deze Privacyverklaring informeert Aannemings- en Installatiebedrijf Kwakernaak B.V. u over de wijze waarop binnen onze organisatie wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Aannemings- en Installatiebedrijf Kwakernaak B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. De verantwoordelijke wordt hierna aangeduid als ‘Kwakernaak B.V.’. Kwakernaak B.V. respecteert uw privacy en wij houden ons aan de regels die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Kwakernaak B.V. verwerkt persoonsgegevens van u(w bedrijf), omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Functie
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres
– Overige contact-/factuurgegevens

Informatie wordt in veel gevallen door uzelf aan ons verstrekt zodat wij onze diensten en werkzaamheden uit kunnen voeren.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken
Kwakernaak B.V. verwerkt genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Telefonische of schriftelijke communicatie indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.
– Het verzenden van facturen en offertes;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of anderszins om u op de juiste wijze te kunnen ondersteunen.

Geautomatiseerde besluitvorming
Kwakernaak B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Kwakernaak B.V.) bij betrokken is.

Delen van persoonsgegevens aan derden
Kwakernaak B.V. verstrekt uw gegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Onze website maakt gebruikt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Kwakernaak B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging en bewaartermijn
Kwakernaak B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Kwakernaak B.V. bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft.

Uw rechten
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kwakernaak B.V. U kunt hiertoe bij ons een verzoek indienen door een e-mail te sturen naar: info@kwakernaak.nl. Hierbij is het belangrijk dat u uzelf kunt legitimeren en zodoende kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien ook daadwerkelijk van u zijn. Wij zullen binnen de termijn van één maand ingaan op het verzoek.
Kwakernaak B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact met ons op via info@kwakernaak.nl.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Back To Top