Skip to content

23-02-2024 | Onze vakmensen hebben weer een mooi project afgerond!

In de bestaande situatie kwam het afvalwater van een streng drukriool via een persleiding binnen in een woelput. Vanuit deze woelput kwam het via een valbuis in de DWA put terecht. In de nieuwe situatie is de woelput komen te vervallen. De inkomende persleiding is verlengd en verlegd en rechtstreeks in de DWA pompput geboord. De RWA put loost een eind verderop in het oppervlaktewater.

Om de werkzaamheden efficiënt te kunnen uitvoeren zijn er vooraf proefsleuven gegraven om alle leidingen in kaart te brengen en is alles ingemeten om delen die behouden blijven in één keer goed aan te laten sluiten op nieuwe appendages en betondelen. Dit alles is in een 3D tekening uitgewerkt. Om het grondwerk goed uit te kunnen voeren is filterbemaling toegepast. Lees hier meer over de uitvoering van dit project.

Back To Top