Skip to content

Renovatie gemaal Liendensingel

Maart 2024 | Onze vakmensen hebben weer een mooi project afgerond!

In de bestaande situatie kwam het afvalwater van een streng drukriool via een persleiding binnen in een woelput. Vanuit deze woelput kwam het via een valbuis in de DWA put terecht. In de nieuwe situatie is de woelput komen te vervallen. De inkomende persleiding is verlengd en verlegd en rechtstreeks in de DWA pompput geboord. De RWA put loost een eind verderop in het oppervlaktewater.

Wat is er gedaan?

 • Vooraf zijn er proefsleuven gegraven om alle leidingen in kaart te brengen en is alles ingemeten om delen die behouden blijven in één keer goed aan te laten sluiten op nieuwe appendages en betondelen. Dit alles is in een 3D tekening uitgewerkt.
 • Om het grondwerk goed uit te kunnen voeren is filterbemaling toegepast
 • De bestaande woelput is verwijderd.
 • De bestaande dekplaten en gemetselde schachten zijn verwijderd. Daarna zijn er nieuwe schachten geplaatst. Tijdens deze fase konden de pompen blijven draaien.
 • De dekplaten zijn verwijderd. Er is één nieuwe dekplaat met nieuwe luiken voor beide putten in de plaats gekomen.
 • Er zijn nieuwe kabelkokers gelegd.
 • De leidingwerken zijn vernieuwd.
 • Er zijn 2 nieuwe DWA pompen en 1 nieuwe RWA pomp inclusief leidingwerk geplaatst.
 • Buiten de pompput is per standleiding een afsluiter (AVK) aangebracht.
 • Voor het inkomende riool zijn 2 schuifafsluiters (KST) geplaatst.
 • Er zijn drukmeters (Vega) geplaatst
 • Buiten de pompput is een debietmeter (Krohne) aangebracht.
 • Er is een Foampig installatie gerealiseerd
 • De Besturingskast was reeds vernieuwd. De debiet- en drukmeting zijn hier netjes bijgeplaatst en inbedrijf gesteld.

Het project is snel, soepel en succesvol verlopen en naar tevredenheid van Gemeente Buren en de monteurs van Avri opgeleverd.

Dank aan gemeente Buren voor de opdracht!

Back To Top