Skip to content

Storingsreductie gemeente Hellevoetsluis van 49%

Gemeente Hellevoetsluis en Kwakernaak hebben afgelopen jaren de handen ineengeslagen en een prachtig resultaat bereikt: Een storingsreductie van 49%. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van ruim 350 (druk)rioolgemalen, kunstwerken en andere objecten. Kwakernaak heeft de afgelopen jaren het onderhoud, reinigen en de storingsopvolging aan deze gemalen verricht.
Hoe we deze storingsreductie hebben gerealiseerd? Door middel van een grondige risico- en storingsanalyse is bepaald welke gemalen met urgentie verbeteringen behoefden. Dit was nodig om het beschikbare budget zo doeltreffend mogelijk te besteden. Elk gemaal dat bovengemiddeld veel storingen veroorzaakt vraagt om een eigen kijk op het geheel. Pas als de oorzaak is achterhaald kan een doeltreffende maatregel worden genomen. Zo zijn er bijv. stelsel- en pompberekeningen uitgevoerd waardoor de juiste pompen konden worden geplaatst. Ook zijn er enkele gemalen die, vanwege de vervuilingsgraad, periodiek extra worden gereinigd. Het streven is de overblijvende storingen met een First Time Fix te verhelpen. Dat voorkomt onnodige herhaalbezoeken aan het gemaal. Zo simpel kan het ook zijn.

Minder storingen brengt veel voordelen met zich mee:
• Minder overlast (voor bewoners)
• Minder kans op overstortingen
• Lagere kosten door First Time Fix
• Minder verkeersbewegingen
• Minder CO2 uitstoot

Wat wil je nog meer? Ook daar hebben we een antwoord op! Het aantal storingen nog verder reduceren!

Back To Top