Ga naar hoofdinhoud

Renovatie RG Schijf

Uitvoering: December 2022
Opdrachtgever: Waterschap Brabantse Delta

In opdracht van Waterschap Brabantse Delta vernieuwt Kwakernaak 4 gemalen. Het betreft een UAV-GC project waarbij Kwakernaak verantwoordelijk is voor het ontwerp tot en met oplevering.

De eerste renovatie is afgerond: RG Schijf. Hieronder een omschrijving van dit vernieuwde gemaal:

Het rioolgemaal bestaat uit een natte kelder, een appendagekelder, een Detos behuizing (locatie schakelkasten) en een windketel (in de grond). De twee pompen (Één voor verpompen + 1 in standby als reserve) zijn opgesteld in de natte kelder (dompelpompen). Bediening gebeurt op afstand middels een centraal besturingssysteem. Het rioolgemaal treedt automatisch in werking op basis van niveauregeling in de vuilwaterkelder. In de ontvangstkelder van RG Schijf stroomt het rioolwater van de aanvoerleiding van de gemeente Schijf. Twee rioolwaterpompen pompen het rioolwater in wisselbedrijf uit de ontvangstkelder naar de ontvangstkelder van RG Rucphen. Bij RG Rucphen heeft OG nog de mogelijkheid om middels afsluiters in het terrein om te koppelen naar de aanvoerleiding van de gemeente lozend in de voorput van RG Rucphen.

De werking van het gemaal is zodanig uitgevoerd dat de dompelpompen via een gezamenlijke persleiding door de appendagekelder via de debietmeterleiding door de windketel en middels de op de windketel aangesloten terreinpersleiding doorpompen naar rioolgemaal Rucphen. De frequentieomvormers en de elektrotechnische besturingskast bevinden zich in de Detos behuizing. De appendagekelder is voorzien van natuurlijke mechanische ventilatie. In de appendagekelder zit de mogelijkheid om te wisselen van routing persleiding zodat de windketel uit bedrijf kan omwille reiniging/visuele inspectie.

Onze engineers hebben goed nagedacht over de functionaliteit van dit gemaal waarbij ook rekening is gehouden dat onderdelen i.v.m. onderhoud of reparaties uitgeschakeld moeten kunnen worden.

– In de bypass leiding is een voorziening opgenomen om de terreinpersleiding te kunnen “PIGGEN”.
– Tevens is vanaf de debietmeterleiding nog een kogelkraanaansluiting voorzien zodat met de bestaande pompen de “FOAMPIG” een extra drukopbouw gecreëerd kan worden.
– De windketel zelf kan ook uit bedrijf genomen worden middels het dichtzetten van de schuifafsluiters (1x in de appendageput en 1x in het terrein).

Inmiddels zijn de werkzaamheden bij het volgende gemaal in Rucphen in afronding. De werkzaamheden bij de gemalen in Zegge zijn net opgestart.

 

Back To Top