Skip to content

Renovatie RG Beethovenlaan, Aalsmeer

Uitvoering: juni 2023
Opdrachtgever: Gemeente Aalsmeer

Het gemaal was volledig verouderd en moest nodig gerenoveerd worden om de afvoer van afvalwater te kunnen blijven garanderen. Daarnaast moest de capaciteit worden vergroot.

De werkzaamheden bestonden uit:

  • Het verwijderen van de complete bestaande installatie boven het maaiveld inclusief de garage en de beplanting op het terrein.
  • Daarna is het terrein verkleind inclusief bijbehorend straat- en hekwerk.
  • De droge kelder is opgeknapt, de ontvangstkelder is volledig gerenoveerd en er is een nieuwe bovenplaat geplaatst. Hierdoor is de gehele nieuwe installatie onder het maaiveld.
  • De droge kelder is opgeknapt.
  • De mechanische installatie is volledig vernieuwd.
  • De elektrische installatie is volledig vernieuwd.
  • Tijdens de renovatiewerkzaamheden is de gemaalfunctie geborgd door een tijdelijke pompinstallatie.

Trots op onze vakmensen!

Back To Top