Ga naar hoofdinhoud

Renovatie AWTG Blijversweg

Uitvoering: januari 2020
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland hebben we in 2019-2020 4 afvalwatertransportgemalen (AWTG’s) gerenoveerd. Één van deze vier AWTG’s is ‘AWTG 12 Blijversweg’.

De technische levensduur van met name de werktuigbouwkundige onderdelen van de vier AWTG’s was verlopen. Om de AWTG’s weer geruime tijd storingsvrij en veilig te laten functioneren en de levensduur te verlengen, zijn naast de werktuigbouwkundige onderdelen ook diverse civiele en electrotechnische onderdelen en informatievoorzieningen vervangen en aangepast.

De belangrijkste doorgevoerde verbeteringen zijn hieronder opgesomd::

  • De capaciteit is aangepast;
  • De mechanische en elektrische installaties zijn vervangen;
  • De civiele en bouwkundige onderdelen zijn vernieuwd;
  • De procesautomatisering is vervangen;
  • BIj het ontwerp is er rekening mee gehouden dat de problemen die in de oude situatie uit de technische- en veiligheidsinspecties naar voren kwamen zijn geelimineerd;
  • De indeling is aangepast aangezien er anders te weinig ruimte voor de schakelkasten zou zijn;
  • De arboveiligheidsaspecten zijn verbeterd. (o.a. verbetering van de vluchtwegen, aanhaakpunten t.b.v. benaderen natte kelder);
Back To Top