Skip to content

Nieuwe damwand pompunit

Uitvoering: Augustus 2023
Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

In een (warme, lange) zomerperiode zonder neerslag van betekenis, is het belangrijk om de kwaliteit van het oppervlaktewater goed te houden voor mens en dier. Een passende oplossing kan zijn dit te verversen en doorstroming te creëren.

Kwakernaak heeft recent een extra, geheel nieuwe, damwand pompunit bijgeplaatst. Onze engineers hebben eerst de bestaande situatie ingemeten en vervolgens een 3D ontwerp ingediend. Voor de uitvoeringsfase/plaatsing is de constructie met uitzondering van de besturingskast geheel in onze werkplaats gebouwd. (frame, pomp, kroosrooster, looproosters, persleiding, sensorbuizen) Hierdoor werd de uitvoeringstijd op locatie, en daarmee de hinder op de naastgelegen Broekseweg, extreem ingekort.

Back To Top