Skip to content

Boostergemaal gerealiseerd

14 maart 2024 was de feestelijke opening van RG Zegge! Bestuurslid Niels Mureau van Waterschap Brabantse Delta en Peter Kwakernaak openden het eerste boostergemaal voor dit waterschap.

In een serie van 4 gemalen is RG zegge als laatste gerenoveerd. De renovatie was niet zomaar een project. In de bestaande situatie veroorzaakte het gemaal veel stankproblemen en het aangesloten gemaal Zegge AWP ligt 7 meter lager. Daarom is het gemaal van een open naar een gesloten systeem met tegendruk, d.m.v. een tegendrukklep welke redundant is uitgevoerd, omgebouwd; een zogenoemd boostergemaal. Deze tegendruk is nodig om de leiding gevuld te houden. Als de opvoerhoogte naar gemaal Zegge AWP (ø1500) te hoog wordt en de voorliggende gemalen kunnen het niet meer overbruggen, dan wordt de boosterpomp ingeschakeld. Het gemaal functioneert volautomatisch en de KSB pompen draaien geruisloos!

De engineers van Kwakernaak hebben vakwerk geleverd door in de zeer beperkte ruimte de nieuwe installatie passend te maken. Om er zeker van te zijn dat er in de nieuwe situatie wel voldoende ruimte over zou zijn in het gemaal is de 3D tekening gebruikt om middels Virtual Reality te beoordelen. Samen met opdrachtgever Waterschap Brabantse Delta hebben we rondgelopen in het toekomstige gemaal. Dit heeft geholpen in de beeldvorming en gezorgd voor een completer ontwerp.  De monteurs van Kwakernaak hebben alle componenten heel zorgvuldig in de kelder gehesen en vervolgens gemonteerd.

Dankzij een nauwe samenwerking mag er resultaat er zijn!

Specificaties
Capaciteit gemaal              : De boosterpomp (1+1 reserve) heeft een garantiepunt van 1436m3/h bij 16,17mwk.
Leidingwerk                        : Het Hoofdleidingwerk boosterinstallatie variërend is van DN450-DN500-DN600.
Pomptypes                         : Type pomp KSB Sewatec D300-400 met Siemens IE3 110kW motor.
Werking                              : Het betreft een volautomatisch werkend gemaal met redundante tegendrukkleppen (reguliere afvoerroute) met inkomende boosterpompen waarbij op basis van elektrische afsluiters in de zuigzijde gestuurd wordt van tegendrukklepsituatie naar boorsterpompsituatie en andersom.

Back To Top