ZoekenSnelkoppelingen

Downloads

Kwaliteit

Kwakernaak B.V. beschikt over de nodige kwalificaties en erkenningen.

  Kwaliteitszorg
  Kwakernaak B.V. is in het bezit van het ISO 9001 certificaat. ISO 9001

  is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van

  een organisatie. Jaarlijks wordt dit door een externe instantie getoetst.

 

 

 

Veiligheid en milieu
Kwakernaak B.V. is in het bezit van het VCA** certificaat. VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklijst voor Aannemers. Het is een hulpmiddel voor het minimaliseren van alle veiligheids,- gezondheids,- en milieurisico’s. Jaarlijks wordt het beheersysteem door een externe instantie getoetst.

 

De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument én keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief meet en zichtbaar maakt.

De PSO is inmiddels uitgegroeid tot een landelijke norm voor sociaal ondernemen. Doel van de PSO is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op een duurzame en een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen bij reguliere organisaties.

Daarnaast kunnen PSO organisaties sociaal ondernemen in de keten bevorderen door producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/ of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Binnen PSO spreekt men dan over ketenstimulering.

Kwakernaak B.V. heeft trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. Uit de onafhankelijke toetsing door een Certificerende Instelling blijkt dat wij op een kwalitatief goede wijze werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en waar mogelijk samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven.

 

BRL-K19004 Applicatieproces

Kwakernaak B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor het appliceren van beschermingssystemen op minerale ondergronden. (BRL-K19004) Jaarlijks worden er door KIWA 4 controlebezoeken uitgevoerd.

 

 

 

 

BRL-K14020 Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen

Kwakernaak B.V. is in het bezit van het procescertificaat voor Kwaliteitsgestuurd Onderhoud aan Pompinstallaties en Gemalen. (BRL-K14020) Deze Beoordelingsrichtlijn is erop gericht de kwaliteit vast te stellen van het onderhoud aan pompinstallaties van gemalen. Jaarlijks worden er door KIWA controlebezoeken en veldcontroles uitgevoerd.

 

REI-2008 

Kwakernaak B.V. is in het bezit van het certificaat Erkend Installateur van Sterkin.

 

 

 

 

 

Kwakernaak B.V. is ook gecertificeerd als erkend leerbedrijf bij S-BB.