ZoekenSnelkoppeling

Downloads
Renovatie AWTG Achterweg

Uitvoering: december 2019
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

In opdracht van Hoogheemraadschap van Rijnland hebben we in 2019-2020 4 afvalwatertransportgemalen (AWTG's) gerenoveerd.


De technische levensduur van met name de werktuigbouwkundige onderdelen van de vier AWTG's was verlopen. Om de AWTG's weer geruime tijd storingsvrij en veilig te laten functioneren en de levensduur te verlengen, zijn naast de werktuigbouwkundige onderdelen ook diverse civiele en electrotechnische onderdelen en informatievoorzieningen vervangen en aangepast. Één van deze vier AWTG's is 'AWTG 11 Nieuwe Wetering Achterweg'. 

 

De uitdaging was hier om een gedegen ontwerp te engineeren waar goed rekening gehouden werd met het feit dat er omwonenden op zeer korte afstand van deze AWTG wonen. Aspecten zoals geluids- en stankoverlast, beperkte werkruimte waren dus aspecten waar we mee aan de slag zijn gegaan. De oppervlakte van de werkruimte was erg krap bemeten, daarom is er goed nagedacht over de indeling. De E-ruimte was ook van zeer beperkte omvang, de indeling is aangepast door o.a. kasten op een andere wijze te plaatsen. Uiteindelijk is het gelukt een gedegen ontwerp neer te zetten.

Ook over de wijze van uitvoering moest goed nagedacht worden, het doel was om de omwonenden zo min mogelijk overlast te bezorgen. 

 

Tijdens de renovatie is een tijdelijke pompinstallatie gebruikt om zo het afvalwater omgeleid te verpompen.  


De belangrijkste doorgevoerde verbeteringen zijn hieronder opgesomd:

Terug naar het projectoverzicht >>