ZoekenSnelkoppeling

Downloads
Renovatie poldergemaal Westeinde van Waarder

Uitvoering: juli 2019
Opdrachtgever: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Dit project betreft het renoveren van poldergemaal Westeinde van Waarder, het realiseren van een vissluis en bijkomende werken. Gemaal Westeinde van Waarder (in de volksmond genoemd Gemaal “Net op Tijd”) is een poldergemaal dat dateert uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het gemaal zorgt voor het op peil houden van de achtergelegen polders en voert het water af op de Dubbele Wiericke.
 
Projectomschrijving
Op basis van de lengte van de vijzels en de toekomstige maaivelddaling kan het gemaal nog circa 30 jaar mee. Om vismigratie tussen de polder en de boezem mogelijk te maken wordt tevens een vissluis gerealiseerd.

De vijzels (2-tal) worden volledig vernieuwd, terugslagkleppen vervangen en er vindt een complete bouwkundige renovatie van het gemaal plaats inclusief nieuwe deuren en kozijnen. De elektrotechnische en besturingsinstallatie evenals de renovatie van de krooshekreiniger inclusief het realiseren van een nieuwe verdiepte kroosbak maken integraal deel uit van het contract.
Daarnaast worden het hekwerk en de toegangspoort van het gemaal vervangen en het terrein opnieuw ingericht.
 
Gedurende de realisatie van het werk is een tijdelijke pompinstallatie voorzien (2-stuks, totaal 100m3/min.) welke de procesvoering van het gemaal volledig overneemt.
 
 

Terug naar het projectoverzicht >>