ZoekenSnelkoppelingen

Downloads

MVO

MVO laat zich omschrijven als de verantwoordelijkheid die een onderneming neemt voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Kwakernaak B.V. maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People (sociaal), Planet (ecologisch) en Profit (economisch). MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw! Het belangrijkste is de maatschappelijke verantwoordelijkheid die hieruit spreekt, die uitstraling proberen we als onderneming met alle werknemers te verwezenlijken.

Duurzaam ondernemen
Voor echt duurzaam ondernemen hebben we als onderneming bewust maatschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt op basis van de 3 P's. We streven er naar, daar waar mogelijk, dit zoveel mogelijk in de bedrijfsvoering te integreren.

 
Hieronder enkele voorbeelden:

People


Planet

Profit
MVO wordt al snel geassocieerd met kosten. Voor Kwakernaak B.V. zijn ook de investeringen van groot belang. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is investeren in de toekomst. Niet alleen de dingen doen die je moet doen, maar ook naar de lange termijn kijken bij het nemen van beslissingen.

Hieronder nog enkele voorbeelden:


Partner Stichting Blauwzaam

Wij zijn partner van Stichting Blauwzaam. Stichting BlauwZaam neemt samen met regionale organisaties initiatieven voor het verduurzamen van de regio zodat het voor iedereen goed werken, wonen en recreëren is. De overtuiging van Stichting Blauwzaam is dat je dit het beste kunt realiseren door middel van integrale verduurzaming (3xP) van de regio als je dat samen doet met ondernemers, onderwijs en ondernemende organisaties. 

Kijk voor meer informatie op: www.blauwzaam.nl.