ZoekenSnelkoppeling

Downloads
Publicatie Vakblad Riolering

Foutaansluitingen in de Polderwijk in de Gemeente Urk zijn middels DTS methode effectief opgespoord. Kwakernaak B.V. heeft aan de realisatie van dit project meegewerkt.

Foutaansluitingen in de Polderwijk in de Gemeente Urk zijn middels Distributed Temperature Sensing (DTS) methode effectief opgespoord. Kwakernaak B.V. heeft aan de realisatie van dit project meegewerkt. Er is tevens een mooie innovatie tot stand gebracht: Het gebruik van korte en koppelbare kabels!

Distributed Temperature Sensing (DTS), ofwel temperatuur meten langs een meetkabel, is een krachtige methode om foutaansluitingen op te sporen in rioolstelsels. DTS werkt met een centraal opgestelde meetcomputer en één of meerdere meetkabels van glasvezel die met deze computer verbonden zijn. De kabels worden in het onderzochte rioolstelsel ingebracht. DTS meet in een periode van enkele dagen of weken de temperatuur langs de kabel (elke minuut een temperatuurwaarde voor elke m1 kabel). Onverwachte temperaturen en/of vreemde temperatuurvariaties duiden vaak op foutaansluitingen. Door z’n grote gevoeligheid ‘ziet’ de DTS-meetcomputer alles wat in het riool tot een temperatuurverandering leidt. Omdat de meting alleen in het riool plaatsvindt, is medewerking van bewoners niet nodig.

Deze methode is toegepast in de Gemeente Urk. In totaal zijn er 14 foutieve aansluitingen getraceerd. Hiervan waren op 7 locaties de huisaansluitingen compleet verwisseld. Daarnaast is een zevental locaties gevonden waar door interne verbouwingen een deel van het afvalwater op de hemelwaterleiding wordt geloosd. Voorbeelden hiervan zijn extra gecreëerde aansluitingen voor wasmachines en wasbakjes in bijkeukens. Ook is een thuiskapsalon gevonden in een schuur met een aansluiting op de hemelwaterleiding. In totaal is van 14 aansluitingen geconstateerd dat er onbedoeld afvalwater geloosd wordt. Dat is ruim 5% op het totaal van 260 aansluitingen.

Hier
 kunt u het complete artikel lezen. 

Hier kunt u een video bekijken met een uitleg van dit project.

 

Terug naar het nieuwsoverzicht >>