ZoekenSnelkoppeling

Downloads
COVID-19 maatregelen

In aansluiting op de door het kabinet aangekondigde maatregelen in het kader van COVID-19 (coronavirus) voelt Kwakernaak de verantwoordelijkheid om in het maatschappelijk belang maatregelen te treffen om het risico op besmetting van COVID-19 tot een minimum te beperken.

De gezondheid van medewerkers, opdrachtgevers en leveranciers heeft de hoogste prioriteit.

Tegelijkertijd zijn we ons ervan bewust dat we werkzaam zijn in één van de door de overheid benoemde ‘vitale groepen’. Dit heeft erin geresulteerd dat Kwakernaak maatregelen heeft getroffen om onze medewerkers zo goed mogelijk te beschermen zodat zij in staat zijn om hun werkzaamheden gezond te kunnen blijven uitvoeren met het doel dat gemalen kunnen blijven functioneren. Onze 24/7 storingsdienst blijft dus voor u klaar staan!

Kwakernaak heeft een team samengesteld dat dagelijks de actualiteiten en ontwikkelingen rondom COVID-19 goed in de gaten te houden. Op deze wijze worden de maatregelen van de overheid, RIVM en GGD nauwlettend opgevolgd om zo waar nodig adequaat passende maatregelen te treffen.

Om het risico op besmetting tot een minimum te beperken én de bedrijfsvoering te waarborgen heeft Kwakernaak de volgende maatregelen getroffen, naast de reeds bekende reguliere- en hygiëne maatregelen:
• Externe afspraken worden verplaatst of telefonisch/ per e-mail/video call gedaan;
• Intern overleg is tot het minimum beperkt. We stemmen zoveel mogelijk telefonisch af om zo fysiek contact te vermijden;
• Een aantal kantoormedewerkers werken thuis;
• Er worden geen werkzaamheden verricht op plekken waar teveel mensen aanwezig zijn;
• Personeelsbijeenkomsten en borrels zijn opgeschort;
• Er worden dagelijks extra schoonmaakwerkzaamheden verricht, met name op plekken waar veel medewerkers handcontact hebben;
• Leveranciers die goederen lossen doen dit op afstand bij de ingang van het bedrijfspand zodat er geen fysiek contact mogelijk is. Bij het afhandelen van leveringen worden wegwerphandschoenen gebruikt;
• Op werklocaties waar eventueel derde partijen aan het werk zijn worden afspraken gemaakt om zo de maatregelen van Kwakernaak te kunnen handhaven;
• We wijzen onze medewerkers op het belang van het gebruik van hun persoonlijke beschermingsmiddelen.

 

Deze maatregelen handhaven we tot 6 april. Indien we ons op een later moment genoodzaakt voelen extra maatregelen te treffen die van invloed zijn op onze dienstverlening dan zullen wij u hierover uiteraard informeren.

We zijn trots op medewerkers, zij zijn bereid in deze situatie werkzaamheden te verrichten zodat de gemalen in Nederland blijven functioneren!

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Terug naar het nieuwsoverzicht >>