Zoeken



Snelkoppelingen

Downloads




Riooloctopus®

Wilt u snel en effectief foutieve aansluitingen opsporen in het riool? Ontdek de veelzijdigheid en de efficientie van de Riooloctopus®.

Distributed Temperature Sensing (DTS), ofwel temperatuur meten langs een meetkabel, is een krachtige methode om foutaansluitingen op te sporen in rioolstelsels. DTS werkt met een centraal opgestelde meetcomputer en één of meerdere meetkabels van glasvezel die met deze computer verbonden zijn. De kabels worden in het onderzochte rioolstelsel ingebracht. DTS meet in een periode van enkele dagen of weken de temperatuur langs de kabel (elke minuut een temperatuurwaarde voor elke m1 kabel). Onverwachte temperaturen en/of vreemde temperatuurvariaties duiden vaak op foutaansluitingen. Door z’n grote gevoeligheid ‘ziet’ de DTS-meetcomputer alles wat in het riool tot een temperatuurverandering leidt. Omdat de meting alleen in het riool plaatsvindt, is medewerking van bewoners niet nodig. Een ander voordeel is dat u als opdrachtgever ook niets meer hoeft te doen. Graafwerkzaamheden worden overbodig, het realiseren van een elektriciteitsaansluiting is niet meer nodig en de meetcontainer wordt ook overbodig.



Met de gangbare meetcontainer moet ruimte worden vrijgemaakt. Daarnaast moet de gemeente zorgen voor het aanbrengen en verwijderen van de mantelbuis waardoor de glasvezelkabel de meetcomputer bereikt.

Al deze kleine, maar tijdrovende en hinderlijke activiteiten komen door de Riooloctopus® te vervallen.

De Riooloctopus® is een waterdichte DTS-meetunit die volledig in het riool wordt geplaatst. Door gebruik te maken van de Riooloctopus® wordt het uitvoeren van DTS metingen om foutieve aansluitingen op te sporen eenvoudiger en goedkoper maar het leidt ook tot aanzienlijk minder overlast.

Door toepassing van de Riooloctopus® neemt de benodigde trajectlengte af en dit scheelt veel in de kosten van een DTS meetproject en wordt hergebruik van kabels veel kansrijker dan nu het geval is.

Kabeltracé bij traditionele opzet van een DTS project met een meetcontainer (linksonder) en kabeltracé bij toepassing van de Riooloctopus® (onder).



Wilt u meer weten over de Riooloctopus®?

 

In dit filmpje krijgt u ook meer uitleg over de werking van de Riooloctopus®.

 

In dit filmpje ziet u hoe het in zijn werk ging in de gemeente Urk.


De Riooloctopus® is een initiatief van Royal Haskoning en werd ontwikkeld in samenwerking met Kwakernaak B.V. en Sensornet Co Ltd. De riooloctopus® is sinds januari 2011 beschikbaar voor inzet in de praktijk.

Riooloctopus®

Do you want to track down incorrect connections fast and effectively in the sewers? Discover the versatility and efficiency of the Riooloctopus®.


The Riooloctopus® is an efficient way to perform DTS-measurements in the sewers. With these temperature measurements, based on the DTS technology, simple incorrect connections on the separated sewerage system can be tracked down and fixed. The most important advantage of the DTS technology is that you do not have to disturb the residents. A second advantage is that you as a county will be totally exonerated. Excavations, realisation of power connections and the measuring container are all needless.



Space must be cleared with the measuring container. Besides that, the county should take care of applying and removing the mantle tube wherefore the fibre optic cable reaches the measuring computer. All these little, however time stealing and pesky activities will be unnecessary due to the Riooloctopus®.

 

The Riooloctopus® is a watertight DTS-measuring unit that will be placed in the sewer. By making use of the Riooloctopus®, running DTS measurements to find incorrect connections will be easier and cheaper and it also leads to considerably less trouble.

The necessary track lengths will reduce because of the use of the Riooloctopus® and this makes a huge difference to the expenses of a DTS measuring project and makes the re-use of cables much more promising then it is now.

The cable route at a traditional design of a DTS project with a measuring container (Bottom left) and the cable route while using the Riooloctopus® (Below)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Do you want to know more about the Riooloctopus®?


You will get more information about how the Riooloctopus® works in this video.

 

In this second video you will see how the Riooloctopus® is used in Urk.

The Riooloctopus® is an initiative of Royal Haskoning and is developed in corporation with Kwakernaak B.V. and Sensomet Co Ltd. The Riooloctopus® is available since January 2011.